Diễn đàn Hợp tác kinh tế do Horasis tổ chức thường niên đã tạo ra một nền tảng kết nối và giúp các địa phương, các nhà đầu tư cùng quảng bá và tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển toàn cầu, đưa ra những giải pháp cho những thách thức quan trọng nhất cùng những dự báo chiến lược mang tầm quốc tế.