Đoàn viên công đoàn, người lao động Bình Dương đang trong không khí nô nức hướng về Đại hội XI Công đoàn tỉnh -  Sự kiện chính trị quan trọng của lực lượng công nhân lao động tỉnh nhà với những niềm tin, kỳ vọng gửi gắm đến đại hội, mong muốn tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và phát huy.