Ngày 14/6, Hạ viện Ireland đã bỏ phiếu bầu thủ lĩnh đảng Ireland Thống nhất Leo Varadkar, 38 tuổi, làm Thủ tướng thứ 14 của nước này. Như vậy, đây là Thủ tướng trẻ tuổi nhất và cũng là người đồng tính đầu tiên của Ireland giữ cương vị này.