Ít nhất 19 tín đồ Jordan và Iran đã thiệt mạng trong chuyến hành hương Hajj ở Arập Xê-út khi nhiệt độ ở vương quốc này tăng cao.

Lễ hành hương Hajj - một trong những cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới - là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi và tất cả những người Hồi giáo có đủ điều kiện phải thực hiện chuyến hành hương này ít nhất một lần trong năm.

Nhiệt độ đã lên tới 47oC trong cuộc hành hương hàng năm có khoảng 1,8 triệu người Hồi giáo tham gia trong năm nay. Nhiều nghi lễ được thực hiện ngoài trời và đi bộ, tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Arập Xê-út chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về những người thiệt mạng.