Tỉnh Bình Dương là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xã hội hóa thể thao. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn đóng góp cho cộng đồng thông qua các giải thể thao gây quỹ từ thiện.

Mời quý vị và các bạn xem chương trình khác của BTV trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: BTVGo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS, Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 - TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG