Phát biểu khai mạc, Quốc vương Abdullah của Jordan nhấn mạnh rằng Trung Đông sẽ không có hòa bình nếu không thành lập được một nhà nước Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước làm nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa các nước Arab và Israel.