Sáng 13/6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiến hành khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, tại Phiên chất vấn sẽ có 4 nhóm vấn đề và bốn Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bộ trưởng, Trưởng ngành th

Sáng 13/6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiến hành khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, tại Phiên chất vấn sẽ có 4 nhóm vấn đề và bốn Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tính đến hết ngày 12/6 đã có 86 phiếu chất vấn và 98 câu hỏi gửi đến Thủ tướng và Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thông qua phiếu xin ý kiến, UB thường vụ QH đã nhận được 145 vấn đề chất vấn của 42 Đoàn ĐBQH. Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Quốc hội đã nhận được 3.288 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3. Đây là cơ sở quan trọng để UB thường vụ QH chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn trình Quốc hội quyết định.

Sau phần khai mạc, là phần chất vấn nhóm vấn đề thứ 1 gồm: Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Nội dung này do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trực tiếp trả lời. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan cùng tham gia trả lời chất vấn.

Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ nhất. Sau đó Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 2.