Sáng 24/12, Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 178.

Sáng 24/12, Trung tâm  dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 178.

Tham gia phiên giao dịch việc làm lần này có gần 60  doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và các doanh nghiệp ủy quyền cho trung tâm tuyển dụng, với nhu cầu gần 30.000 lao động, trong đó có 25.000 lao động phổ thông và gần 5000  lao động có chuyên môn đã qua đào tạo. Ngành nghề tuyển dụng bao gồm: Cơ khí, thiết bị văn phòng, may công nghiệp, chế biến gỗ, dược phẩm và ngành dịch vụ… Nhờ phối hợp tốt với các đơn vị sản xuất trong việc lập kế họach tuyển dụng, thông tin về doanh nghiệp cho người lao động, nên các phiên giao dịch việc làm Tỉnh Bình Dương đã đáp ứng tốt các yêu cầu của người lao động và nhà tuyển dụng.

Mỗi tháng, Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh Bình Dương tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm.  Qua 178 phiên giao dịch việc làm, Trung tâm đã thu hút  hơn 12.200 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng hơn 400.000 lao động, thông qua hình thức tuyển dụng trực tiếp, tuyển dụng ủy quyền qua trung tâm và tuyển dụng gián tiếp qua các trang Web do trung tâm xây dựng. Từ đó giúp người lao động lựa chọn công việc phù hợp, đồng thời cung ứng lao động cho doanh nghiệp phục vụ quá trình phát triển sản xuất- kinh doanh.