Sáng 11/12, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Thí nghiệm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”.