Ngày 27/9, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào ngày làm việc đầu tiên. 250 đại biểu đại diện cho hơn 30.000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trong toàn Tỉnh tham dự đại hội.