Tháng Thanh niên năm 2024 diễn ra trong không khí thanh niên ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 và chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024).