Khiếu nại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chương trình HTTH hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tư vấn của Luật sư Nguyễn Mạnh Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đối với các thư hỏi của bạn xem Đài.Tiếp theo là nội dung trả lời của các ngành chức năng. Cuối chương trình là phóng sự điều tra "Khiếu nại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

 Email của chương trình là: hopthutruyenhinhbtv@gmail.com, quý vị có thể gửi đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến địa chỉ Email trên mà không cần đến trực tiếp, chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải đáp hoặc chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời những ý kiến, phản ánh của quý vị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.