Từ những vụ cháy thảm khốc như karaoke An Phú, khiến 32 người chết, các chuyên gia về lĩnh vực PCCC đánh giá hiểm họa cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ này còn rất nhiều bất cập, đồng thời chỉ ra những “điểm chết” luôn tiềm ẩn và lơ lửng, chực chờ.