Năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường nhưng với tinh thần chủ động quyết liệt, kịp thời của Ðảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bình Dương, tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.