Theo đánh giá của ngành chức năng, tình hình kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục xu hướng tích cực, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu đều tăng.