Tại phiên họp ngày 8/12, Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khoá X đã biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết trên các lĩnh vực.