Sáng 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 15 năm ngày hợp nhất ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1/4/2008-1/4/2023). Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng.