Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng, người nông dân đều mong muốn sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng, sản phẩm sạch và an toàn phục vụ người tiêu dùng. Để đạt được điều đó, người nông dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt hay còn gọi là GAP. Đây là phương thức sản xuất nông nghiệp tiên tiến, giúp nâng cao giá trị trong nông nghiệp nhờ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tạo ra những sản phấm có uy tín trên thị trường. Trong các cây có múi ở Bình Dương, bưởi là một trong những sản phẩm đạt chất lượng cao và nổi tiếng, được nhiều người tiêu dùng biết đến. Hiện nay, ngoài bưởi Bạch Đằng còn có nhiều sản phẩm bưởi có chất lượng cao như bưởi Thanh Thủy, bưởi Long Nguyên Bàu Bàng. Để có sản phẩm bưởi chất lượng như thế là do nhà vườn đã áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất như phương pháp sản xuất theo qui trình VietGap, hướng hữu cơ.