Tham gia cách mạng khi tròn 20 tuổi với vai trò là dân công hỏa tuyến, ông Nguyễn Văn Hoàng  đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc khi cùng đồng đội làm nhiệm vụ, rồi sau đó ông được phân công sang công tác tại Campuchia với nhiều vai trò khác nhau, đến 1980 ông quay về công tác tại Tiểu đoàn 1 Phú Lợi, Huyện đội Bình Long...Trải qua bao thăng trầm, vào sinh ra tử, đến ngày quê hương được độc lập, ông lại về chiến đấu với với sự nghèo khó, nhưng với bản chất kiên trung của người lính cụ Hồ, đến hôm nay người lính ấy đã tạo được cho mình một cuộc sống tốt đẹp, góp phần cùng bà con dựng xây quê hương.