Chương trình Hoa Trong Vườn Bác ngày 15/7/2017 là tấm gương về Cựu chiến binh Trần Minh Đức - Ấp Cần Giang, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.