Nhân dịp BTV tròn 45 năm hình thành và phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà cũng đã gửi gắm nhiều tình cảm và Kỳ vọng đến BTV.