Bình Dương vinh dự được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới WTA . Với ý nghĩa và tầm cỡ của sự kiện, người dân toàn tỉnh kỳ vọng WTA sẽ mở ra một chặng đường mới cho quá trình phát triển của địa phư

Hôm nay 10/10, sự kiện quốc tế quan trọng được người dân Bình Dương chờ đợi trong suốt nhiều tháng qua bắt đầu diễn ra các hoạt động đầu tiên. Đó là hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới WTA mà Bình Dương vinh dự được chọn đăng cai tổ chức. Với ý nghĩa và tầm cỡ của sự kiện, người dân toàn tỉnh kỳ vọng WTA sẽ mở ra một chặng đường mới cho quá trình phát triển của địa phương, ngày càng nâng cao vị thế của Bình Dương trên trường quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh WTA 2018 tổ chức tại Bình Dương là một sự kiện đối ngoại đặc biệt không chỉ với địa phương và còn mang tầm quốc gia. Các thông tin về sự kiện liên tục được cập nhật, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong cũng như ngoài tỉnh và nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân. Đồng thời, sự kiện được quảng bá giới thiệu rộng rãi bằng nhiều hình thức sinh động, trực quan để tất cả các tầng lớp nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa và chuỗi hoạt động chính sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh WTA 2018.

Hội nghị lần thứ 11 của WTA đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội, khẳng định thành công và uy tín của tổ chức này trên thế giới. Đồng thời, sẽ thảo luận thiết lập tầm nhìn mới cho hoạt động trong thập niên tiếp theo của WTA, thiết lập nền tảng toàn cầu cho các trao đổi, hợp tác về khoa học - công nghệ giữa các thành viên hiệp hội. Những nội dung được bàn thảo tại hội nghị sẽ giúp Bình Dương tìm ra được các giải pháp xây dựng thành phố thông minh, kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, sự kiện có sự tham gia của tổ chức UNESCO là cơ hội để tổ chức này nghiên cứu hỗ trợ Bình Dương trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng thành phố thông minh. Chính vì thế, người dân Bình Dương đặt ra nhiều kỳ vọng về sự đột phá của tỉnh sau hội nghị lần này.

Người dân Bình Dương tự hào về quá trình phát triển hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của địa phương và tin tưởng vào các chủ trương, đường lối mà chính quyền tỉnh đề ra. Bởi mục đích cốt lõi của tất cả các chương trình, hành động đột phá mà tỉnh đang nỗ lực thực hiện, như trở thành thành viên WTA và đăng cai hội nghị - đều vì một cuộc sống tiện ích, văn minh, hạnh phúc hơn cho mọi người dân!