Theo số liệu thống kê cho thấy, từ tháng 6 đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Bình Dương có mức tăng trưởng khả quan. Kết quả này đến từ những giải pháp bình ổn thị trường, mở rộng nhiều mạng lưới cung ứng, duy trì giá cả ổn định, cùng nhiều chương trình khuyến mãi, sự kiện kết nối cung cầu từ tỉnh, khu vực và cả nước. Sự tăng trưởng này mở ra kỳ vọng ngành thương mại dịch vụ tỉnh sẽ phục hồi tốt và sẽ bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.