Thi đua yêu nước - 11/06/2024

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh Bình Dương phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, sống xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ. Tiêu biểu phải kể đến Hội Cựu chiến binh phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.