Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm luôn ghi nhận dấu ấn đậm nét về màu áo xanh và tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ. Với tuổi trẻ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, màu áo xanh tình nguyện của thanh niên đã lan tỏa trên khắp các nẻo đường, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Chiến khu D ngày càng giàu đẹp, văn minh.