Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có vấn đề sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên. Bám sát nội dung Nghị quyết, Thành Đoàn Dĩ An đã chỉ đạo, tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên địa phương tìm kiếm cơ hội, thực hiện ý tưởng khởi nghiệp thành công.