Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy khối với đoàn viên, thanh niên năm 2023.