Chiều 11/12, UBND Tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp nước ngoài.