Sáng 17/5, Ông Trần Thanh Lêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc tiếp Ông Geert Bourgeois, Thủ hiến Chính Phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Di sản văn hóa vật thể vùng Flanders cùng bà Jehanne Roccas- Đại sứ Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam và đoàn

Sáng 17/5, Ông Trần Thanh Lêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc tiếp Ông Geert Bourgeois, Thủ hiến Chính Phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Di sản văn hóa vật thể vùng Flanders cùng bà Jehanne Roccas- Đại sứ Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam và đoàn doanh Nghiệp Bỉ.

Tại cuộc tiếp, Ông Trần Thanh Liêm đã thông báo với Đoàn khái quát tình hình kinh tế xã hội của Bình Dương, nhất là tình hình thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đến đầu tháng 5 năm nay, Bình Dương đã có hơn 3.200 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 29,5 tỷ USD, trong số này Vương Quốc Bỉ có 5 dự án.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng trao đổi với Đoàn định hướng phát triển của Bình Dương trong thời gian tới, trong đó có một số ngành mà Doanh nghiệp Vương Quốc Bỉ có thế mạnh có thể triển khai đầu tư hiệu quả tại Bình Dương. Với trách nhiệm của mình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất tại địa phương..

Ông Geert Bourgeois,Thủ hiến Chính Phủ kiêm Bộ trường Bộ Ngoại giao và Di sản văn hóa vật thể  vùng Flanders cùng đoàn công tác đã cám ơn lãnh đạo Tỉnh Bình Dương dành cho Đoàn cuộc tiếp và làm việc thiết thực; đồng thời đánh giá cao sự phát triển của Bình Dương trong thời gian qua. Với trách nhiệm của mình các thành viên trong đoàn công tác sẽ tích cực thúc đẩy các lĩnh vực thương mại đầu tư giữa Vương Quốc Bỉ và Việt Nam cũng như vùng Flanders với Bình Dương đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.