Tại huyện Dầu Tiếng sáng 30/1, Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Thủy dẫn đầu thực hiện nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực, ý nghĩa. Cùng tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng.