Từ 15 giờ chiều 23/5, Giá xăng trong nước tiếp tục tăng mạnh sau khi Liên bộ đã áp dụng quỹ bình ổn.