Sau lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, thì lễ rước kiệu Ông Bổn tại miếu Phước An ở phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục thu hút nhiều du khách thập phương, với nét văn hóa độc đáo của người dân, đặc biệt là cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại Bình Dương.