Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa Dải Gaza khi cho rằng khu vực này đang trải qua "một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất" mà ông từng chứng kiến.