Liên hoan khinh khí cầu quốc tế Albuquerque khai mạc vào ngày 7 tháng 10 và kết thúc vào ngày 15 tháng 10, liên hoan đã thu hút các đội khinh khí cầu đến từ 50 quốc gia trên thế giới.