Mục tiêu của Hội nghị Đại dương lần đầu tiên được LHQ tổ chức này là nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn nhất mà các đại dương đang phải đối mặt, từ hiện tượng tẩy trắng san hô đến ô nhiễm nhựa, đánh bắt cá quá mức và mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu.