Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 01 tàu vận chuyển trái phép khoảng 50.000 lít Dầu Diesel trên vùng biển Tây Nam. Và như vậy, trong 05 ngày qua, từ ngày 19 đến 23/2, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp bắt giữ 04 tàu vận chuyển trái phép hơn 320.000 lít dầu Dầu Diesel trên vùng biển Tây Nam.