Taekwondo- một trong những môn võ từng mang về nhiều thành tích nổi bật cho thể thao Bình Dương ở các đấu trường cấp quốc gia cũng là môn võ luôn thu hút đông đảo các bạn trẻ chọn lựa tập luyện vừa để rèn sức khỏe vừa rèn ý chí, bản lĩnh.