Khóa học tự vệ được tổ chức tại nơi làm việc, Kelly Herron được dạy phải hét thật to và chiến đấu một cách hoang dã nhất. Và những gì Herron học được 3 tuần trước đó đã phát huy hiệu quả vào ngày 5.3 khi cô đáp trả một kẻ tấn công định cưỡng bức cô ngay tại phòng tắm công cộng, khống chế được hắn và giao cho cảnh sát.