Người dân ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc ngày 22/4 cho biết họ lo ngại về tình trạng lũ lụt gia tăng trong những năm gần đây sau khi tỉnh này hứng chịu lũ lụt sớm hơn bình thường.

Mưa lớn gần đây đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực của tỉnh Quảng Đông. Gần 53 ngàyn người đã được di dời trên toàn tỉnh. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Theo số liệu của Sở Tài nguyên nước tỉnh Quảng Đông, 38 trạm thủy văn tại 24 con sông ở tỉnh này đã ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai của tỉnh đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV để giải quyết lũ lụt tại các thành phố Thiều Quan và Thanh Viễn. Các nỗ lực cứu hộ cũng đang được tiến hành.