Đảm bảo xây dựng lực lượng Dân quân “Vững mạnh – Rộng khắp”, để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống, đồng thời làm nòng cốt trong giữ vững an ninh trật tự địa bàn, là nhiệm vụ quân sự - quốc phòng luôn được các địa phương quan tâm thực hiện. Phóng sự được thực hiện tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.