Theo lịch công tác tuyển sinh Đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ nay đến ngày 30/6, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo về các trường đại học.