"Mái nhà xanh"-việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

“ Mái nhà xanh” là một trong những mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực của Chi hội phụ nữ Khu phố Đông B, phường Đông  Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhằm chung tay thu gom rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và gây quỹ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, giúp hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn có điều kiện khám chữa bệnh.

Được triển khai từ tháng 5/2021 đến nay, mô hình “Mái nhà xanh” của Chi hội phụ nữ Khu phố Đông B đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các Mái nhà được thiết kế bằng khung thép chắc chắn, lợp mái tôn, bọc lưới sắt xung quanh đặt tại các địa điểm công cộng để tiện cho người dân bỏ phế liệu không chỉ góp phần nâng cao ý thức trong thu gom, phòng chống rác thải nhựa và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện tiêu chí 3 sạch, phân loại rác của hội phụ nữ mà còn góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung tay phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.