Học và làm theo tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, người thủ lĩnh thanh niên của huyện Bắc Tân Uyên đã sống hết mình, cống hiến hết mình cho công tác lãnh đạo đoàn viên, với nhiệt huyết của sức trẻ, anh đã và đang vận động, phát động nhiều phong trào thiết thực giúp đoàn viên thanh niên của huyện Bắc Tân Uyên ngày càng hoạt động đi vào chiều sâu.