Mang đậm phẩm chất của người lính Cụ Hồ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ người lính trở về quê hương, ông tiếp tục cống hiến, gương mẫu sống có ích cho đời, cho xã hội, ông là Chi hội trưởng chi hội 1 Hội CCB xã Tân Thành, Bắc Tân Uyên - Bình Dương.