Chương trình Hoa trong vườn Bác ngày 24/8/2017 viết về tấm gương học sinh hiếu học của em Trần Minh Định, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, Thuận An, Bình Dương.