Phát huy phẩm chất của người lính cụ Hồ, không ngại khó khăn, mặc dù là thương binh, sức lao động kém nhưng ông đã không ngại cực khổ, vượt lên chính bản thân  lao vào sản xuất lao động để vươn lên làm giàu, ông là cựu chiến binh Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương.