Mùa hè đến, nhiều công nhân lao động có con trong độ tuổi đi học đều lo lắng về việc gửi con. Một số công nhân phải gửi con về quê để ông, bà chăm sóc hoặc chấp nhận cho con ở phòng trọ trong lúc đi làm.