Ngày 1/6, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, đưa vào danh sách đen cơ quan cao nhất của chính quyền nước này là Ủy ban Các vấn đề nhà nước, cùng các tổ chức, cá nhân khác trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.