Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết để chặn hội đồng bảo an LHQ thông qua Dự thảo Nghị quyết công nhận tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại LHQ.