Ngày 16/1, khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã có mặt Na Uy trong đợt triển khai kéo dài 6 tháng, đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 Na Uy cho phép binh sĩ nước ngoài đồn trú tại nước này.